Høstmøtet: Utlysning av reisestipend for LIS-leger og stipendiater

Til LIS-leger, stipendiater og avdelingsledere:

For å stimulere yngre medlemmer til å delta på foreningens Høstsymposium 2. og 3. november er kursavgiften for LIS-leger og stipendiater satt til kr 900 (mot ordinært kr. 1.900).

Styret har dessuten vedtatt å opprette

15 reisestipender à kr. 3.000 til LIS-leger og stipendiater som bor utenfor Oslo-området.

Søknad om reisestipend sendes Thor Henry Andersen på thor.henry.andersen@alesundhud.no så snart som mulig og ikke senere enn 20.10.2017.

Petter Gjersvik, leder