Denne e-posten ble sendt ut til mange, men ikke alle hudleger, 9. mars 2017. Fordi det fortsatt er mulighet til å melde seg på Euromelanoma, sendes den nå ut gjennom NFDVs e-postsystem til alle medlemmer av NFDV.

Kjære kolleger! 

Tusen takk for alle hyggelige tilbakemeldinger og den store oppslutningen om Euromelanoma 2016, som ble en stor suksess.

Nå nærmer det seg årets aksjon, Hudsjekkdagen - Euromelanoma 2017, tirsdag 23. mai.  

Årets aksjon og organisering vil bli veldig lik fjorårets, men forhåpentligvis enda bedre og med flere hudleger, et større antall konsultasjoner og enda mer publisitet.

Det er noen endringer bl.a. for at aksjonen skal gi en bedre spissing mot risikopersoner og forhåpentligvis flere funn. 

For å kunne bestille time på Hudsjekkdagen, stiller vi et par forutsetninger vedr. endring/mistenkt føflekk + alder over 25 år, dernest at man bør oppfylle minst to andre risikokriterier i tillegg, Dette vil også fungere som generell informasjon (se vedlegg).  Dessuten har vi utarbeidet en liste med 12 spørsmål med svar om Hudsjekkdagen (se vedlegg).

Vi har satt opp frister for innsending av alle registreringsskjemaer og oversiktslister samt ettersending av histologisvar for å få et hensiktsmessig og effektivt etterarbeid.

Det vil komme mer informasjon, men hvis spørsmål ta gjerne kontakt på euromelanomanorge@gmail.com eller jolangel@online.no, ev. på SMS til mobil 901 30 241.

Klikk på denne lenken for å melde på din klinikk:  

https://glnordic.net/euromelanoma/signup.php og følg instruksene som gis.

Viktige datoer:

10.-31. mars: Påmelding og klinikkregistrering.

2.-14. mai: Timer tilgjengelig for bestilling via Kreftlinjen 800 57 338 og online-skjema.

16. mai kl.09:00:  Timebok/pasientliste gjøres tilgjengelig for hudklinikkene. Obs: Pasienters eventuelle endring av avtaler etter denne dato må da skje ved direkte kontakt til det enkelte legekontor/legesenter.

23. mai: Hudsjekkdagen Euromelanoma.

15. juni: Deadline for innsendelse av registreringsskjemaer og pasientlister.

30. juni: Deadline for innsendelse av histologisvar.

 

Mvh

Jon Langeland, koordinator Euromelanoma Norge