Husk NFDVs forskningskurs torsdag 11.1.2018

Til alle forskningsinteresserte medlemmer av NFDV:

Vi minner om NFDVs årlige forskningsmøte på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen torsdag 11.1.2018, som i anledning 10-årsjubileum for forskningsutvalget FOFO er utvidet til et kurs godkjent som tellende i spesialistutdanningen i hud- og veneriske sykdommer. Det er også mulig å delta på kun «seminardelen» av møtet, dvs. fra kl. 16:30.

Ingen kursavgift. Reiseutgifter dekkes av Legeforeningens utdanningsfond eller NFDV. Vi anmoder alle avdelingsledere til å gi sine LIS-leger anledning til å delta. For nærmere informasjon om kursprogrammet, se vedlegg eller e-post sendt til alle medlemmer 5.11.2017.

Påmelding gjøres ved å sende en e-post til eidi.christensen@ntnu.no snarest mulig og helst ikke senere enn 2.1.2018.

Det vil bli satt opp en maxi-taxi fra hovedinngangen på Rikshospitalet kl. 11:10, betalt av NFDV. Hvis du ønsker å benytte dette tilbudet, send gjerne en e-post til e.m.rehbinder@medisin.uio.no.

Petter Gjersvik, leder NFDVs styre

Eidi Christensen, leder NFDVs forskningsutvalg

VEDLEGG: Program NFDVs forskningskurs 2018-01-11.pdf