Informasjon om Føflekkreftforeningen

Til medlemmene i Norsk forening for dermatologi og venerologi

Føflekkreftforeningen ble etablert og tilsluttet Kreftforeningen i 2015.  Foreningen har i dag ca 380 medlemmer fra store deler av landet.  Foreningen arbeider for pasienter og pårørende med informasjonsspredning, erfaringsutveksling og forebygging ifm føflekkreft.  I tillegg inngår aktiviteter som likepersonvirksomhet, temamøter og politisk påvirkning innenfor foreningens arbeidsområder.  Foreningen arbeider aktivt for å etablere kontaktnettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Som en del av bevisstgjøringen om Føflekkreftforeningen har vi trykket opp en informasjonsbrosjyre.  Brosjyren, på 16 sider, inneholder informasjon om foreningen, og omhandler temaene føflekkreft, forebygging, sykdomsforløp og behandling.  Kildegrunnlaget for tekstene er ressurspersoner innen forskning og helsevesen samt pasienter.

Basert på tilgjengelige adresselister har vi sendt ut brosjyren per post.  For å nå alle medlemmene i NFDV, har styret i foreningen deres sagt seg villig til å sende ut brosjyren i pdf-format til alle e-postadresser knyttet til medlemmene i foreningen deres.  Vi i Føflekkreftforeningen er svært takknemmelige for at vi har anledning til en slik distribusjon.

Med vennlig hilsen

FØFLEKKREFTFORENINGEN

VEDLEGG: