Informasjon om Føflekkreftforeningen

Til alle medlemmer i Norsk forening for dermatologi og venerologi

Informasjon om Føflekkreftforeningen

Som hhv. leder og nestleder i Føflekkreftforeningen vil vi gjerne informere alle norske hudleger om vår forening.

Føflekkreftforeningen arbeider for pasienter og pårørende med informasjonsspredning, erfaringsutveksling og forebygging av føflekkreft.  Arbeidet omfatter aktiviteter som likepersonvirksomhet, temamøter og politisk påvirkning innenfor foreningens arbeidsområder. Vi arbeider aktivt for å etablere kontaktnettverk, både nasjonalt og internasjonalt.  Foreningen har i dag ca. 380 medlemmer fra store deler av landet.  De trenger all den hjelp de kan få fra dere til å øke medlemsantallet til 500 i løpet av dette året. Føflekkreftforeningen er tilsluttet Kreftforeningen.

Føflekkreftforeningen har nylig utarbeidet en informasjonbrosjyre om føflekkreft, som vedlegges i pdf-format. Brosjyren vil i løpet av høsten bli sendt til alle medlemmer av NFDV per post.

Mer informasjon om Føflekkreftforeningen finner dere og pasientene deres på Internett og på Facebook:

www.foflekkreft.no

www.facebook.com/foflekkreftforeningen/?ref=bookmarks

Vi står gjerne til disposisjon for nærmere informasjon.

 

For Føflekkreftforeningen:

Roald Nystad                         Espen Halvorsen

roald@nystad.net                   es-hal@online.no

Leder                                      Nestleder


VEDLEGG: