Møteoppsett våren 2018

Møteoppsett våren 2018

Møteoppsettet for NFDV i 2018 er i ferd med å ta form:

11. januar 2018:  NFDVs forskningsseminar på Gardermoen

Forskningsutvalget arbeider med planer om å utvide årets forskningsseminar til et forskningskurs. Møtet vil i så fall starte ca. kl. 12:00, men man kan også velge å delta først fra ca. kl. 16:30. Nærmere informasjon om programmet vil bli sendt ut senere.

19. og 20. april 2018:  NFDVs årsmøte og generalforsamling på Sola Strand Hotel

Årsmøtet er lagt til Sola Strand Hotel, som ligger nær Sola flyplass. Styret har besluttet å endre opplegget for årsmøtet noe. Møtet starter ca. kl. 09:30 på torsdagen med årsmøtekurs og faglige innlegg og med årsmøtemiddag samme kveld. Fredagen starter med generalforsamling med påfølgende faglig program, som avsluttes kl. 16:00. Program fredag kveld og lørdag utgår.

Eventuelle formøter (styre, kurskomite, utvalg, PSL-gruppe o.a.) må holdes onsdag 18. april om kvelden. Styret arbeider også med et forslag om å holde en egen LIS-dag onsdag 18. april. Nærmere informasjon om dette vil bli sendt ut senere.

For styret: Petter Gjersvik