Olafiadagen 2017: Gonoré – på frammarsj igjen!

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner  inviterer til fagdag med tema

Gonoré – på frammarsj igjen!

Tid: Fredag 17. november  2017 kl 09.15 -16.00

Sted:  Scandic St. Olavs plass (Edderkoppen) i Oslo

Antall tilfeller av gonoré har økt kraftig i de seneste årene, og vi går mot et nytt rekordår i Norge. Samtidig er det uttalt bekymring knyttet til gonokokkenes evne til å utvikle antibiotikaresistens.

Hvordan er situasjonen nasjonalt og internasjonalt? Hvordan skal vi vinne kampen mot denne svært smittsomme og «lure» bakterien?

Bli med på en fagdag med forelesninger, kasuistikkpresentasjoner og diskusjon.  

Programmet dekker siste nytt om faglige retningslinjer for diagnostikk og behandling samt praktiske anbefalinger rundt smitteoppsporing og rapportering.  Det blir innspill fra spesialister innen ulike kliniske fagområder og helsemyndigheter.

Det er søkt Legeforeningen om godkjenning som tellende kurs i spesialistutdanningen.

For mer informasjon og påmelding: Se vår nettside

Påmelding: https://response.questback.com/oushf/fagdagolafia2017 (korrekt lenke)

 VEDLEGG: