Sakspapirer til NFDVs generalforsamling i Bergen 21.4.2017

Til alle medlemmer i NFDV:

Styret sender med dette ut følgende saksdokumenter for generalforsamlingen i Bergen fredag 21. april 2017.

  • Forslag til sakliste
  • Styrets årsberetning 2016-17
  • Rapport fra kurskomiteen 2016-17
  • Rapport fra spesialitetskomiteen 2016
  • Regnskap for 2016
  • Forslag til budsjett for 2018
  • Forslag til nye vedtekter for NFDV

Vedleggene vil også være tilgjengelige på NFDVs nettside om kort tid.

Øvrige sakspapirer vil bli ettersendt eller være tilgjengelig på selve møtet.

For styret i NFDV:

Petter Gjersvik, leder


VEDLEGG: