Valgkomiteens innstilling til NFDVs generalforsamling i Bergen 21.4.2017

Til alle medlemmer av NFDV:

Valgkomiteen har bestått av Gro Mørk (leder), Ellen Bjørge og Thor Henry Andersen og innstiller til følgende valg for perioden 1.9.2017 til 31.8.2019:

Styret:
Petter Gjersvik, Oslo (leder)
Jan C. Sitek, Oslo
Katarina Z. Stangeland, Stavanger (ny)
Thor Henry Andersen, Ålesund (ny)
Bjørnar H. Moen, Bergen (ny)
1. vara:  Kjersti Danielsen, Tromsø
2. vara:  Ragnhild Telnes, Trondheim

 Kurskomiteen: 
Alexandros Stefou, Halden (leder)
Brita Pukstad, Trondheim
Kristian Enerstvedt, Bergen
Bjørn Kvammen, Tromsø (ny)
Inger Marie Skoie, Stavanger (ny)

Forskningsutvalget:
Eidi Christensen, Trondheim (leder)
Eva M. Rehbinder, Oslo
Lene Frøyen Sandvik, Bergen (ny)
Adel Olasz, Tromsø (ny)

Kvalitetsutvalget:
Ragnar Faye, Bærum (leder)
Ellen Slevolden, Oslo
Kristine Åsheim, Bergen (ny)

Nettredaktør:
Flora Balieva, Stavanger

Valgkomité: 
Ellen Bjørge, Trondheim (leder)
Rita Grude Ladstein, Bergen (ny)
Kristine Bø, Oslo (ny)

Oslo/Trondheim/Ålesund 4.4.2017
Gro Mørk, Ellen Bjørge, Thor Henry Andersen