2018

search

Periode

  • År: Måned:

65 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

HASTER: Stipend for deltakelse på AAD i Washington DC mars 2019?

Invitasjon til Lunsjsymposium før NFDVs høstsymposium 1.11.2018

Voksentopp-seminaret/NFAIs høstmøte 22.-23. november 2018, OUS, Oslo

Program og påmelding til NFDVs høstsymposium 2018

Endelig frist for søknad om stipendmidler er nå fastsatt til 20.10.2018

Ledig stilling som klinisk stipendiat i hudsykdommer ved Universitetet i Oslo

Ny spesialitetskomité fra 1.1.2019: Vi ber om forslag til kandidater

Ledig stilling som overlege/førsteamanuensis ved Oslo universitetetssykehus

Utlysning av reisestipend til Nordisk kongress i Göteborg mai 2019

Invitasjon til #IkkeHer-dagen 2018 i regi av Psoriasis- og eksemforbundet

Husk påmelding til NFDVs høstmøte 1.11. og 2.11.2018

Nordisk kongress i Gøteborg mai 2019: Registreringen er i gang!

Søknadsfrist for Sanofi Genzymes forskningsstipend: 10.10.2018

Påminnelse: NFDVs reisestipend for forskning og fagutvikling. Søknadsfristen er 10.9.2018

Voksentoppseminaret/NFAI høstmøte 2018, 22.-23. november, OUS, Oslo.

Utlysning av Sanofi Genzymes forskningsstipend innen atopisk dermatitt 2018

Utlysning av Novartis-stipend for formidling av dermatologisk kunnskap og forskning

Høstmøtet 1.-2. november 2018 er klart for påmelding

34th Nordic Congress of Dermatology and Venereology: registration and abstract submission will open soon

Dato for skåringskurs for atopisk eksem er torsdag 6.12.2018

65 sider. Side 1 av 4