NFDV

 Norsk Dermatologisk Selskap er en spesialforening av Den Norske Lægeforening.

Velkommen til Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi sin hjemmeside

Norsk Dermatologisk Selskap er en spesialforening av Den Norske Lægeforening. Vi har ca 175 medlemmer hvor de fleste er hudleger eller spesialistkandidater under utdannelse i spesialiteten hud - og veneriske sykdommer. Vår forening har som hovedoppgave å fremme dermatovenereologien i Norge, ivareta fagkollegiale interesser og bidra til utviklingen av spisskompetanse, kvalitetssikring og forskning innen hud - og veneriske         sykdommer.

Vår forening ble stiftet allerede i 1915. Vil du vite mer om dermatologiens historie i Norge, se historie.

Vår hjemmeside er hovedsakelig laget som en serviceside for våre medlemmer med informasjon om kurs, møter og kongresser, men noe stoff vil også være nyttig for andre leger og helsepersonell med interesse for hudsykdommer. Vi har bl.a. laget en større samling lenker til det store mangfold av dermatologi på internett.

For pasienter som ønsker informasjon om hudsykdommer anbefales hjemmesiden til Hudpedagogisk senter på Rikshospitalet.

Som ledd i selskapets kvalitetssikringsarbeid ønsker vi under prosedyrer å samle eksisterende prosedyrer i hud - og veneriske sykdommer og gjøre de tilgjengelige for andre leger og helsepersonell.