Utkast til ny versjon av Whitebook er klart, og det bes om tilbakemelding innen 20.02. 

Kurs i Fysikalsk Medisin - Oppdalsuka 12. - 15. mars 2017

Cochrane formally approved the establishment of the Cochrane Rehabilitation Field on October, 22nd, 2016.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Presidentens leder

Alle trenger litt støtte iblant

teaserimage

Legeforeningen har et stort ansvar for å romme hele legefellesskapet.