Sommerutgaven av pestPOSTEN er klar

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest - POSTEN er nå klar med andre utgave i 2017

Sommerutgaven av pestPOSTEN er klar

I denne utgaven kan du bl.a. lese referater fra Vårmøtet og ECCMID 2017, "ESBL og tarmbærerskap", "Infeksjon, inflammasjon og trombose", informasjon om HIV og hepatitt kurs ved Ullevål og serien "Våre infeksjonsavdelinger" har kommet til Radiumhospitalet og Haraldsplass diakonale sykehus.

Her er en lenke til nettutgaven: pest-POSTEN, Nr.2, 2017 - 23. årgang 

Her kan du laste ned utgaven som PDF: pest-POSTEN, Nr.2, 2017 - 23. årgang

Vedlegg

Mer om emnene