Ledige stillinger ved Senter for psykofarmakologi

Det er ledig stilling for lege i spesialisering og overlege ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus.  Søknadsfristen er 10.12.2017.

Stillingsannonsen finnes her

 

Mer om emnene