Minner om neste videoundervisning 29/11.

Tidligere annonsert foredrag må dessverre utgå, men erstattes av et foredrag om «Skåring av respiratoriske hendelser i polysomnografi» av Morten Engstrøm. Dette blir et svært nyttig foredrag hvor forskjeller mellom ulike skåringskriterier blir diskutert. Morten vil også skissere hvilke kriterier som kvalitetsutvalget anbefaler (disse ligger også på www.nevrofysiologi.no i den reviderte metodebokens kapitel 11). Som vanlig oppkobling fra kl 1115. 

Mer om emnene