Husk påmelding til årsmøte, fagdag og middag før 30/4.

Årets årsmøte, fagdag og middag for medlemmer nærmer seg raskt. Den 11-12/5 møtes vi i Oslo. Påmelding til både middag, fagdag og lunsj gjøres samlet til Kira de Klerk innen 30/4Husk at det er er bindende påmelding til den årlige middagen hos Kristin for foreningens medlemmer.

Klikk på overskriften for å lese mer om programmet.

Årsmøte og Fagmøte Vår 2017 - 11.05-12.05.17

Sted: OUS Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo.

Program for årsmøtet Norsk forening for Klinisk Nevrofysiologi

Torsdag 11.05.17  kl 10-13.15 (pause 15 min ca 11.00)

1. Innkalling og referat. Valg av referent.

2. Styrets arbeid

            - Referat fra forrige årsmøte (TE)

            - Fremlegging av styrets Årsrapport(TE)

            - Godkjenning av revidert regnskap for 2016 (KBO)

            - Budsjettforslag 2017 (KBO)

            - Drift og bemanning ved avdelingene(TE)

- Hjernerådet (TE/PGL)?

3. Spesialitetskomiteens årsrapport (EJ)

4. Kvalitetsutvalgets rapport (KBN)

5. Takstutvalgets rapport

6. Rapport fra internasjonal delegat/Nytt fra IFCN/UEMS (TE)

7. Web-redaktørens rapport (KBO)

9. Fagpolitiske saker (diskusjon utdannelse av nye KNF leger)

10. Høstmøte - valg av sted.

12. Eventuelt

 

13.15-14.15 Lunsj (bindende påmelding)

 

Fagdag torsdag 11.05.17 14.00-17.00

Kl 13.15-14.15 – Lunsj

Kl 14.15-17.00 – Stimulert SFEMG. Teori og workshop. Hands-on. (ved overleger E. Rugland og Kim-Mai Le, KNF Ahus)

 

Kl 19.00 – Middag hos Kristin (bindende påmelding)

 

 

Fredag 12.05.17  09.00-16.00

Kl 09.00 -11.00 – Hypersomnier/Narkolepsi ved Stine Knudsen og Inger Annette Hovden (15 m\min pause)

Kl 11.00-11.15 – Pause

Kl 11.15-13.15 – Evoked potensials (ved Trond Sand)  

Kl 13.15-13.45 – Pause med rundstykker

Kl 13.45-14.45 – Frie foredrag

14.45 – Avslutning

 

Mer om emnene