Kurs om søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge, Oslo 30/10-1/11 2017

Dette er et kurs som er godkjent for bl annet spesialitetene nevrologi og klinisk nevrofysiologi. 

Vedlegg

Mer om emnene