Programmet for Årsmøtet og fagdagene 11-12/5 begynner å ta form

Årsmøtet og fagdagene 11-12/5, samt middag for medlemmer hos Kristin Ørstavik 11/5, nærmer seg. Programmet begynner å ta form. Påmeldingsfrist er satt til 30/4. 

 

Årsmøte og Fagmøte Vår 2017 

 

Midlertidig program:

 

Torsdag 11.05.17

 

Årsmøte 10.00 - 13.15

Fagdag 14.15 - 17.00

Middag for foreningens medlemmer hos Kristin Ørstavik kl 19.00

 

Program for årsmøtet Norsk forening for Klinisk Nevrofysiologi

 

Torsdag 11.05.17  kl 10-13.15 (pause 15 min ca 11.00)

1. Innkalling og referat. Valg av referent.

2. Styrets arbeid

            - Referat fra forrige årsmøte (TE)

            - Fremlegging av styrets Årsrapport(TE)

            - Godkjenning av revidert regnskap for 2015 (KBO)

            - Budsjettforslag 2016 (KBO)

            - Drift og bemanning ved avdelingene(TE)

- Hjernerådet (TE/PGL)?

3. Spesialitetskomiteens årsrapport (EJ)

4. Kvalitetsutvalgets rapport (KBN)

5. Takstutvalgets rapport

6. Rapport fra internasjonal delegat/Nytt fra IFCN/UEMS (TE)

7. Web-redaktørens rapport (KBO)

9. Fagpolitiske saker (diskusjon utdannelse av nye KNF leger)

10. Høstmøte - valg av sted.

12. Eventuelt

 

13.15-14.15 Lunsj (bindende påmelding)

 


Fagdag torsdag 11.05.17 kl 14.00-17.00


Kl 13.15-14.15 – lunsj

Kl 14.15-17.00 – Stimulert SFEMG. Teori og workshop. Hands-on. (V/ overlegene Eyvind Rugland og Kim-Mai Le, KNF Ahus)

Kl 19.00Middag hos Kristin (bindende påmelding)

 

Fagdag fredag 12.05.17  09.00-16.00


Kl 09.00 -11.00 – Hypersomnier/Narkolepsi ved Stine Knudsen og Inger Annette Hovden (inkludert 15 min pause)

Kl 11.00-11.15 – Pause

Kl 11.15-13.15 – Evoked potentials (ved Trond Sand)  

Kl 13.15-13.45 – Pause med rundstykker

Kl 13.45-14.45 – Frie foredrag

14.45 – Avslutning

Mer om emnene