Undervisning

Det holdes fellesundervisning i regi av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi flere ganger hvert semester. For å delta i denne undervisningen må du være tilknyttet videokonferanse.

Møtene skjer i det virtuelle møterommet med videokonferanseutstyr tilknyttet norsk helsenett. Mer informasjon om hvordan du kobler deg opp for å delta på fellesundervisningen får du ved å ta kontakt med avdelingsleder/seksjonsleder på din KNF-lab, eller "undervisningsansvarlig" Kristian Bernhard Nilsen i NFKNF.

Møtene avholdes fra kl 11.30 til 12.30 (spørsmålsrunde fra kl 12.15), med pålogging på videokonferanserom fra ca. kl 11.15.

Vel møtt!

Hvis du ønsker å se opptak av videopresentasjonene kan du åpne det passord-beskyttede vedlegget oppe til høyre. Der finner du link til de videopresentasjonene som er tilgjengelige. (Passord fås ved henvendelse til "undervisningsansvarlig" Kristian Bernhard Nilsen i NFKNF)

 

Program våren 2017

31. januar : Harald Aurlien:  SCORE/IFCN- guidelines for EEG beskrivelser; ny revisjon.

7. mars : Øystein Jensen:  Medisinsk tekniske lover og forskrifter relevant for KNF.

28. mars : Karoline Lode: Neonatal EEG

25. april : Kim May Le: Klohånd, pseudoklohånd og pseudo-pseudoklohånd

30. mai : Tatiana Evsukova : Epilepsi klassifikasjon