Undervisning

Det holdes fellesundervisning i regi av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi flere ganger hvert semester. For å delta i denne undervisningen må du være tilknyttet videokonferanse.

Møtene skjer i det virtuelle møterommet med videokonferanseutstyr tilknyttet norsk helsenett. Mer informasjon om hvordan du kobler deg opp for å delta på fellesundervisningen får du ved å ta kontakt med avdelingsleder/seksjonsleder på din KNF-lab, eller "undervisningsansvarlig" Kristian Bernhard Nilsen i NFKNF.

Møtene avholdes fra kl 11.30 til 12.30 (spørsmålsrunde fra kl 12.15), med pålogging på videokonferanserom fra ca. kl 11.15.

Vel møtt!

Hvis du ønsker å se opptak av videopresentasjonene kan du åpne det passord-beskyttede vedlegget oppe til høyre. Der finner du link til de videopresentasjonene som er tilgjengelige. (Passord fås ved henvendelse til "undervisningsansvarlig" Kristian Bernhard Nilsen i NFKNF)

 

Program våren 2018

 

Tirsdag 30. januar: VEP, Trond Sand
 
Tirsdag 27. februar: Diabetesnevropati, nevrologisk/nevrofysiologisk perspektiv – Sissel Løseth
 
Tirsdag 20: mars: Diabetesnevropati, endokrinologisk perspektiv – Tore Julsrud Berg
 
Tirsdag 24. april: Status epileptikus: Line Bedos Ulvin 
 
Tirsdag 29. mai: Basalt om intrakortikale EEG registreringer: Pål Gunnar Larsson
 
 
Velkommen!
 
Hilsen Kristian Bernhard og resten av kvalitetsutvalget