Metoder / Prosedyrer

Nedenfor finner du liste over forskjellige godkjente metode- og prosedyrebøker som er aktuelle innenfor KNF. På hver av undersidene finner du litt informasjon om de enkelte metode- og prosedyrebøker samt linker til disse.

Dersom du ønsker å klikke deg rett videre til de forskjellige metode- og prosedyrebøker finner du direktelinker til disse i høyre kolonne.

Det gjøres oppmerksom på at kapitlene i Retningslinjer for metoder i Klinisk nevrofysiologi Del 1 (2008) fortløpende blir erstattet med elektronisk versjon når dette foreligger.

"Retningslinjer for metoder i KNF" i elektronisk versjon er til enhver tid den gjeldende versjonen. Når kvalitetsutvalget reviderer kapitler vil de fortløpende bli lagt til den elektroniske versjonen.

Har du forslag til linker til andre godkjente metode- og prosedyrebøker er det bare å ta kontakt med nettredaktøren.