Retningslinjer for metoder i KNF - Elektronisk versjon

Her finner du "Retningslinjer for metoder i KNF" i elektronisk versjon. Når kvalitetsutvalget reviderer kapitler vil de fortløpende bli lagt til den elektroniske versjonen du nå er kommet til.

Kapitlene som legges ut elektronisk erstatter tidligere trykte versjoner.

Dersom du oppdager feil i den elektroniske versjonen er det fint om du gi beskjed til web-redaktøren.

Mer om emnene