Ny førerkortforskrift

Ny førerkortforskrift er gjeldende fra 01. oktober 2016. Trond Bjørge ved Sykehuset Østfold Kalnes har utarbeidet et flytskjema som viser hvordan søvnapne håndteres i henhold til den nye forskriften.

Vedlegg