Program NFL høstmøte 2012

Høstmøtet 9.-10. november 2012 på Grand Hotel, Oslo

 

Fredag 9.november: Generalforsamling og fagseminar

 

08.30-10.00         Generalforsamling

 

10.00-10.15         Pause

 

10.15-11.15         Generalforsamling, forts.

 

11.15-11.30         Pause

 

                               Allergologi og astma

 

11.30-12.15   Allergidiagnostikk - Malcolm Sue-Chu

                                                                                                                             12.15-13.15         Lunsj med utstillingsbesøk

 

13.15-14.45                         Møteleder:  Helge Bjørnstad -Pettersen

 

13.15-14.00            Allergisk bronkopulmonal aspergillose (ABPA)            Petter Giæver                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                     14.00-14.45           Allergisk rhinitt                                               Malcolm Sue-Chu                                                      

 

14.45-15.15         Pause med utstillingsbesøk

 

15.15-16.30                        Møteleder:  Aina Kjensli 

        

15.15-15.45            Alvorlig astma                                                          Birger Lærum                                                                                                                                                                                                                                                         

15.45 – 16.30         Hyposensibiliserende behandling / anti IgE              Eva Stylianou

                                                                                                                                                                           

16.30-17.00         Pause med utstillingsbesøk

 

17.00-18.00                         Møteleder:  Tone Sjåheim

 

17.00 - 17.30          Hypersensitivitetspneumoni                                            Harald Mellem 

 

17.30 – 18.00         Penicillinallergi                                                                Eva Stylianou 

                                                                               

 

19.30                Middag


Lørdag 10.november: Frie foredrag og symposium 

 

                          Møteleder: Espen Carlsen

08.30-10.30          Frie foredrag                                                       

 

10.30-11.00         Pause med utstillingsbesøk

 

 

11.00-12.30         Symposium

                        Niegaard og Intermune – endelig program kommer senere

 

12.30                     Takk for denne gang