Program høstmøtet 2013 

 

Høstmøtet 8.-9. november 2013 på Grand Hotel, Oslo

 

Fredag 8.november: Generalforsamling og fagseminar

 

08.30-10.00         Generalforsamling

 

10.00-10.15         Pause

 

10.15-11.15         Generalforsamling, forts.

 

11.15-11.30         Pause

 

                              

11.30-12.15         Generalforsamling, forts        

        

12.15-13.15         Lunsj med utstillingsbesøk

 

13.15-14.45                         Møteleder:  Helge Bjørnstad -Pettersen

 

13.15-13.45,      5 - 10 - 20                                                                  Lars Fjellbirkeland

13.45- 1415       Ny kreftmelding                                                          Lars Fjellbirkeland

14.15-15.00                                                                                                                                      Felles referanseverdier for spirometri                                                 Arnulf Langhammer   

                                                                                                                                                                                           

 

15.00-15.30         Pause med utstillingsbesøk

                                              

Frie foredrag              Møteleder:  Tone Sjåheim

                                

15.30  -  15.50  Medisinsk overvåking - et egnet sted for en lungelege                                                                                                                                             Anne Marie Gabrielsen,  Sykehuset i Vestfold Tønsberg           

 

15.50 – 16.10 Komplikasjoner, ubehag og rekruttering ved en bronkiskopistudie av kols-pasienter

                                      Elise O Leiten og Einar Marius H Martinsen, Klinisk institutt, Universitetet i Bergen

 

16.10 – 16.30   Pirfenidone -behandling av idiopatisk pulmonal fibrose: foreløpige resultater og erfaringer fra Rikshospitalet                                                Ole Myrdal, lungeavdelingen, Rikshospitalet

                                                                                                                                            

16.30-17.00         Pause med utstillingsbesøk

 

17.00-18.00    Frie foredrag  fortsetter      Møteleder:  Tone Sjåheim

 

17.00 -17.20        Airway inflammation among female Palestinian hairdressers. A cross-sectional study                                              Maysaa Nemer, Senter for forebyggende medisin og epidemiologi, Universitet i Oslo

 

17.20 – 17.40      Endoskopisk lungevolumreduksjon med bronkialventiler – pasientutvelgelse, utredning og                            resultater                                   Arve Sundset, lungeavdelingen, Rikshospitalet

 

17.40 – 18.00      Behandling av bronkopleural fistel og langvarig luftlekkasje med endoskopisk                                                  implantasjon av bronkialventiler                      Arve Sundset, Rikshospitalet.                      

 

 

                              

19.30                Middag


 

 

Lørdag 10.november: Frie foredrag og symposium

 

09.00-10.30     Ambulerende O2 bruk      AMBOX                    Møteleder: Espen Carlsen

0900-0940           Å utdele eller ikke utdele, er det store spørsmål

                        Oksygen ved bilkjøring og daglig aktivitet - Ambox Pro - Con

 

                                                                              PRO       Anne Edvardsen                 Glittreklinikken

                                                                              CON       Rune Nielsen                       Haukeland Universitetssykehus

                                              

09.40-10.00:        Pause med utstillingsbesøk

 

10.00- 10.30         Diskusjon. Hva mener  vi?

 

10.30-11.00         Pause

 

 

11.00-12.30    Symposium    Astra-Zeneca

 

1030                      Enkel bevertning utenfor møterommet

 

                              

11.00                     Møteleder: Professor Frode Gallefoss, Sørlandet Sykehus  

                               Introduksjon:      Hvilken kunnskap kan vi få fra helsedatabaser?                                                                                                                                                Professor Frode Gallefoss, Sørlandet Sykehus         

 

                               Hvordan kan observasjonsstudier gi oss bedre innsikt i kolsbehandling i klinisk praksis?                                                       Professor Christer Janson, Uppsala Universitet, Akademiska sjukhuset 

 

                               HUNT- undersøkelsen  Ny lærdom fra lungeområdet fra Norges største samling av                                          helseopplysninger i en befolkning .                   

                               Professor Arnulf Langhammer, HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU 

 

 

Avslutning

 

                               Takk for denne gang

 

Mer om emnene