NFLs Inspirasjonspris 2016

NFL utlyser foreningens inspirasjonspris for 2016.

Prisen er tiltenkt som støtte til et PhD prosjekt der det er behov for ekstra midler utover vanlig finansiering. Kandidater som er under 45 år, som er invitert av en utenlandsk institusjon og som har et definert mål for forskningsoppholdet vil bli prioritert.

Prisen for 2016 er på 100 000 kr, vinneren vil bli annonsert på foreningens høstmøte i november.

Søknadsbrev med beskrivelse av formål og planlagt bruk av midlene samt prosjektbeskrivelse, CV og evt invitasjon fra utenlandsk institusjon som bes vedlagt søknaden, sendes per epost til: 

tomas.eagan@uib.no

Søknadsfrist: Fredag 14. oktober 2016. Søknader mottatt etter denne fristen vil ikke bli vurdert.