Nettundervisning våren 2016

Dato

 

Sykehus

Tema

13.01.16

Haukeland universitetssykehus, LKB

 Rune J. Ulvik

 Hyperferritinemi

27.01.16

Sykehuset Vestfold

Mette Brokner

 

 Leukocytose hos nyfødt

03.02.16

Vestre Viken

 Jon Norseth

 Magnesium

10.02.16

OUS, Rikshospitalet

 Sonia Distante

 Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av primær hemokromatose

24.02.16

OUS, Radiumhospitalet

 Ragnhild Nome

 hCG ved livets begynnelse og som tumormarkør

02.03.16

St. Olavs hospital

 Gustav Mikkelsen

 Kvantilregresjon

30.03.16

Stavanger universitetssykehus

 Øyvind Skadberg

 Glykosylert albumin

06.04.16

Nordlandssykehuset

 Unni Marie Skålsvik

Crash course; Revmatologiske analyser

13.04.16

OUS, Ullevål

 Karin Toska

 Norsk laboratoriekodeverk og rapportering av analysesvar i medisinsk biokjemi

04.05.16

AHUS

 Christina Binde

 Biokjemisk diagnostikk av demens

18.05.16

Sørlandet sykehus

 Kristin Lilleholt

 Ketoner

25.05.16

Sykehuset Telemark

 

 

01.06.16

Universitetssykehuset  Nord-Norge

 

 

08.06.16

OUS, Rikshospitalet

 

 

15.06.16

Fürst medisinske laboratorium

 

 

 

 

 

 

Mer om emnene