Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

7 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

2015

Nyheter fra IFCC og EFLM

NSMB er deltaker i IFCC og EFLM. Trykk på logene for å komme til nyheter fra disse organisasjonene.

IFCC logo       EFLM logo

EFLM publikasjoner

2014

2013

2012

2010

2011

7 sider. Side 1 av 1

Det 51. etterutdanningskurset i medisinsk biokjemi ble vellykket avholdt i Tromsø 10.-12.juni på Rica Ishavshotell

NSMB har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide en anbefaling for utredning av hemoglobinopatier i norske laboratorier.

Norsk selskap for medisinsk biokjemi (NSMB) har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide en anbefaling for beregning av estimert GFR (eGFR) i norske laboratorier.

Norsk selskap for medisinsk biokjemi (NSMB) har nedsatt en arbeidsgruppe som skal anbefale varslingsgrenser for avvikende analyseresultater. 

Last ned apps og lær deg mer om blodcellemorfologi eller urinmikroskopi.