2012

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

HbA1c som diagnostikum for diabetes

Helsedirektoratet har nå etter anbefaling fra arbeidsgruppen nedsatt av NSMB og Norsk endokrinologisk forening konkludert med at vi i Norge bør bruke HbA1c ≥ 6,5 % som det primære diagnostiske kriterium for diabetes.

Tips om apps

Last ned apps og lær deg mer om blodcellemorfologi eller urinmikroskopi.

Nordisk kongress 2012

XXXIII Nordic Congress in Clinical Chemistry
Avholdes 12.-15. juni 2012 i Reykjavik.
 NSMB og NFMB har fått nye nettsider

Legeforeningen.no har i løpet av natt til 7. februar endret design og struktur.

4 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter