2013

search

Periode

  • År: Måned:

5 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Nasjonale anbefalinger for tolkning av troponinverdier ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt

En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi og Norsk Cardiologisk selskap har publisert anbefalinger for tolkning av troponin verdier ved akutt hjerteinfarkt.

Varsling av sterkt avvikende analyseresultater

En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi har gjennomgått varslingsgrenser for sterkt avvikende analyseresultater ("ringegrenser").

Astrup prisen 2014

Astrup prisen deles ut hvert annet år til forskere under 40 år i forbindelse med den nordiske kongressen i medisinsk biokjemi. Nordisk kongress arrangeres i Gøteborg 16-19. september 2014. Søkere inviteres til å sende abstract, se vedlagt informasjon.

Medisinsk biokjemi - noe for deg

Ny brosjyre om spesialiteten medisinsk biokjemi

Informasjon om de nye antikoagulantia

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene er nå publisert på Helsedirektoratets nettsider.

5 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter