Informasjon om de nye antikoagulantia

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene er nå publisert på Helsedirektoratets nettsider.

Publikasjonen inneholder kortfattet informasjon om de nye perorale
antikoagulasjonsmidlene dabigatran, apiksaban og rivaroksaban, melding av
bivirkninger og relevant informasjon om laboratorieanalyser. I et eget vedlegg
er det gitt råd til behandlende lege vedrørende praktisk håndtering av gitte
kliniske situasjoner for pasienter som allerede er satt på behandling med perorale
antikoagulasjonsmidler. 
En nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antitrombotisk behandling med
tverrfaglig sammensetning ble nedsatt av Helsedirektoratet i samarbeid med
Statens legemiddelverk. Ann-Helen Kristoffersen og Anne Vegard Stavelin fra Noklus har deltatt i spesialistgruppen.
Se linken til nettsidene med dokumentet her.