Medisinsk biokjemi - noe for deg

Ny brosjyre om spesialiteten medisinsk biokjemi

Foto: Morten Rakke Photography

Helle B. Hager og Åshild Amelie Sudmann og  har laget en brosjyre på vegne av Norsk forening for medisinsk biokjemi som beskriver spesialistutdannelsen og arbeidsdagen til en lege som jobber i medisinsk biokjemi. Les brosjyren her.
Brosjyren er også trykket på papir i et eget brosjyreformat - og er tenkt utdelt av laboratoriene til blant annet medisinerstudenter, turnusleger og andre interesserte. Send en e-post til styret i NSMB ved Åshild Amelie Sudmann, AASSUD@ous-hf.no hvis du ønsker å få tilsendt brosjyren, eller last den ned her.

Mer om emnene