Nasjonale anbefalinger for tolkning av troponinverdier ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt

En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi og Norsk Cardiologisk selskap har publisert anbefalinger for tolkning av troponin verdier ved akutt hjerteinfarkt.

Anbefalingene er publisert i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening og kan leses her

 

Deltakerene i arbeidsgruppen var:

Kristin M. Aakre, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus, Bergen

og Norsk klinisk-kjemisk Kvalitetssikring, Haraldsplass diakonale sykehus, Bergen

Svein Rotevatn, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Tor-Arne Hagve, Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, Akershus Universitetssykehus, Lørenskog

Bjørn Bendz, Kardiologisk overvåkning, Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, Oslo

Sverre Landaas, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus, Oslo

Thor Trovik, Hjertemedisinsk avdeling/Intervensjonskardiologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø