Varsling av sterkt avvikende analyseresultater

En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi har gjennomgått varslingsgrenser for sterkt avvikende analyseresultater ("ringegrenser").

Resultatet av gjennomgangen er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening og kan leses her

 

Deltakerene i arbeidsgruppen var:

Kristin M. Aakre, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus, Bergen

og Norsk klinisk-kjemisk Kvalitetssikring, Haraldsplass diakonale sykehus, Bergen

Gunhild Garmo Hov, Avdeling for medisinsk biokjemi, St Olavs Hospital, Trondheim

Øyvind Skadberg. Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger

Armin Piehler, Fürst Medisinsk Laboratorium, Oslo

Sonia Distante, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus,Oslo

Helle B. Hager, Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg