Arbeidsgruppe for estimert GFR

Norsk selskap for medisinsk biokjemi (NSMB) har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide en anbefaling for beregning av estimert GFR (eGFR) i norske laboratorier.

MDRD-formelen basert på S-kreatinin er mye brukt for beregning av estimert GFR (eGFR). I den senere tid har det blitt publisert alternative formler for estimering av GFR, f.eks. CKD-EPI eller cystatin C-baserte formler. NSMB har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide en anbefaling for beregning av eGFR i norske laboratorier.

 

Gruppen består av:

Atle Brun,                                         Haukeland universitetssjukehus

Gro Jensen,                                     Diakonhjemmet sykehus

Eva Camilla Langsjøen                 Akershus universitetssykehus
Cathrin Lytomt Salvador                Oslo Universitetssykehus

Øyvind Skadberg                            Stavanger Universitetssykehus

Kristin Moberg Aakre                     Haukeland universitetssjukehus