Arbeidsgruppe for laboratorieutredning av hemoglobinopatier

NSMB har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide en anbefaling for utredning av hemoglobinopatier i norske laboratorier.

Hemoglobinopatier er en av de vanligste arvelige sykdommene. Blant disse finner vi thalassemiene og sigdcelle anemi, men også mange andre varianter. I laboratoriet utredes tilstandene ved hjelp av hemoglobintyping ved kromatografi eller kapillær elektroforese, og eventuelt genanalyser. Arbeidsgruppens mål er å utarbeide en anbefaling for utredning av hemoglobinopatier for norske laboratorier innen spesialiteten medisinsk biokjemi.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

  • Olav Klingenberg (Oslo universitetssykehus),
  • Maria Averina (UNN, representant styret i NSMB)
  • Tor Arne Hagve (Akerhus universitetssykehus)
  • Åshild Amelie Sudmann-Day (Oslo universitetssykehus)
  • Aasne Aarsand (Haukeland universitetssykehus)
  • Wenche Irgens (St. Olavs Hospital)
  • Jan Brox (Universistetssykehuset Nord-Norge)
  • Lene Mikkelsen (Stavanger universitetssykehus)
  • Runa Marie Grimholt (Oslo universitetssykehus)
  • Armin Piehler (Fürst medisinske laboratorium)