Europeisk kongress for klinisk kjemi og laboratoriemedisin

Euromedlab 2015 avholdes i Paris 21.-25. juni.

Lenke