2015

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

NSMB historiebok

Boken "Fra klinisk kjemi til medisinsk biokjemi - NSMBs historie fra 1984 til 2014" ble utgitt i 2014.

Brukerhåndboken i medisinsk biokjemi - Ny elektronisk utgave tilgjengelig på nett og som gratis app

Høsten 2014 ble det utgitt ny utgave av Nasjonal brukerhåndbok for medisinsk biokjemi. 

2 sider. Side 1 av 1