Om oss

Norsk forening for medisinsk biokjemi (NFMB) er en fagmedisinsk forening for spesialiteten medisinsk biokjemi.

Norsk forening for medisinsk biokjemi skal bidra til å danne grunnlag for det medisinskfaglige arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til faglige og vitenskapelige oppgaver skal Norsk forening for medisinsk biokjemi bidra til at Legeforeningens arbeid med legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer

Lover for NFMB gjeldende fra 01.01.2007