NSMBs anbefaling for varsling av sterkt avvikende analyseresultater

NSMB har ved en arbeidsgruppe laget et forslag til når sterkt avvikende medisinsk biokjemiske analyser hos voksne pasienter bør varsles umiddelbart til rekvirent.