Norsk forening for medisinsk genetikk

NFMG og NSHG inviterer til det 10. nasjonale fagmøte i genetikk. Årets møte har tittelen «Collaborating to improve variant interpretation» og holdes i Oslo 14.-15. november. Endelig program og påmeldingsinformasjon kommer i august. Frist for innsending av abstract vil bli 1. oktober.

Veileder for genomisk kopitallsdiagnostikk, versjon 2.0, er nå klar. Takk til Mona Nystad som har ledet arbeidet med oppdateringen!

- Persontilpasset medisin er et teknologidrevet fagområde hvor genetikken står sentralt. Godt samarbeid mellom faggrupper må til for at vi skal lykkes, sier Dag Undlien, professor, avdelingsleder for avdeling for medisinsk genetikk, OUS, Oslo.

Jakten på årsaken til hvorfor et barn er sykt er spennende. Det kan ta måneder, noen ganger år. Dessverre finner vi den ikke alltid, men vi finner stadig flere og flere, sier Kathrine Bjørgo, overlege, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål/Rikshospitalet, OUS.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Oversikt over de ulike genetiske laboratorier i Norge og hvilke analyser som tilbys. Adresser til laboratoriene og Rekvisisjonsskjemaer til kromosomanalyser og gentester.

Ved presymptomatisk og prediktiv testing kreves forutgående genetisk veiledning.

Emneside for spesialiteten medisinsk genetikk.