Jakten på årsaken til hvorfor et barn er sykt er spennende. Det kan ta måneder, noen ganger år. Dessverre finner vi den ikke alltid, men vi finner stadig flere og flere, sier Kathrine Bjørgo, overlege, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål/Rikshospitalet, OUS.

Hold av tirsdag 7. og onsdag 8.november til Årets Nasjonale genetikkmøte i Skien!

Den 13. internasjonale OI konferansen vil holdes i Oslo 27-30 August 2017. Hold av datoen!

Velkommen til det 8. nasjonale møtet i Medisinsk genetikk i Oslo tirsdag 15.-onsdag 16. november 2016!

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Oversikt over de ulike genetiske laboratorier i Norge og hvilke analyser som tilbys. Adresser til laboratoriene og Rekvisisjonsskjemaer til kromosomanalyser og gentester.

Ved presymptomatisk og prediktiv testing kreves forutgående genetisk veiledning.

Emneside for spesialiteten medisinsk genetikk.