OIOslo2017- 13th International Conference on Osteogenesis Imperfecta

Den 13. internasjonale OI konferansen vil holdes i Oslo 27-30 August 2017. Hold av datoen!

Konferansen er mest aktuell for leger og genetikere er en av hovedmålgruppene sammen med barneleger, endokrinologer og ortopeder, og har relevans både for forskere og klinikere. 

Arrangementet kan imidlertid ha relevans for mange disipliner og andre profesjoner. Se konferansens nettside for mer informasjon om målgruppe og læringsmål: http://www.oioslo2017.org

Mer om emnene