Martin Biermann og Senter for Nukleærmedisin og PET ble tildelt Medisinsk odontologisk fakultet sin studiekvalitetspris 2017 ved Universitet i Bergen.

I forbindelse med 20 års jubileet for NFNM  ble pensjonerte kolleger i faget invitert til konferansen og festmiddagen lørdag 130517. 

Tre leger i spesialisering som hadde foredrag og poster på NSNM 2017 fikk dekket reise- og konferanseutgifter fra NFNM. 

Årsmøtet i NFNM valgte nytt styre.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Ny 1. amanuensis stilling i nukleærmedisin i Oslo

FDG-PET/CT for påvisning av nevrolymfomatose.

Konvensjonell nukleærmedisinsk diagnostikk og behandling foregår i dag på 19 nukleærmedisinske avdelinger i Norge.