Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding

Årsmøtet i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding fant sted på Sommarøy Arctic Hotel fredag 25.05.2018.

Stipend til tre leger i spesialisering som deltok med poster eller fritt foredrag under årets Vårmøte i nukleærmedisin.

Det arrangeres obligatorisk kurs for nukleærmedisinske LIS i strålefysikk, strålebiologi og strålevern. 

Felles halvdagsmøte for NFNM og spesialitskomitèen på legenes hus 07.11.17. 

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Ny 1. amanuensis stilling i nukleærmedisin i Oslo

Intrahepatiske echinococcus multilocularis lesjoner som falsk postitive funn i pasient med adenocarsinom i jejunum.

FDG-PET/CT for påvisning av nevrolymfomatose.

Konvensjonell nukleærmedisinsk diagnostikk og behandling foregår i dag på 19 nukleærmedisinske avdelinger i Norge.