Vi feirer NFNM sitt 20 års jubileum i 2017 og dekker kursavgift og reise til tre leger i spesialisering som bidrar med poster eller fritt foredrag under NSNM 2017, 12.-14. mai Holmen Fjordhotell.

Ta kontakt med boel.johnsen@helse-bergen.no for nærmere informasjon.

FDG-PET/CT for påvisning av nevrolymfomatose.

Ny 1. amanuensis stilling i nukleærmedisin i Oslo

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Konvensjonell nukleærmedisinsk diagnostikk og behandling foregår i dag på 19 nukleærmedisinske avdelinger i Norge.