Det arrangeres obligatorisk kurs for nukleærmedisinske LIS i strålefysikk, strålebiologi og strålevern. 

Felles halvdagsmøte for NFNM og spesialitskomitèen på legenes hus 07.11.17. 

Representanter for de fire regionale PET-sentrene møttes i Oslo 06.11.17.

NFNM dekker reise og kursavgift til fire LIS som bidrar med poster/fritt foredrag under NSNM 2018.

Siste nyheter

    Vårmøte i Norsk Selskap for Nukleærmedisin og Molekylær avbildning 2018

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

  • Vårmøte NSNM 2018

     Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding 

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Ny 1. amanuensis stilling i nukleærmedisin i Oslo

Intrahepatiske echinococcus multilocularis lesjoner som falsk postitive funn i pasient med adenocarsinom i jejunum.

FDG-PET/CT for påvisning av nevrolymfomatose.

Konvensjonell nukleærmedisinsk diagnostikk og behandling foregår i dag på 19 nukleærmedisinske avdelinger i Norge.