NFNM sesjon på NSNM

Tema for den årlige NFNM sesjonen var hjertediagnostikk- før, nå og i fremtiden.

Sesjonen startet med et flott historisk foredrag av nukleærmedisinens fremvekst i Norge, utarbeidet av Dag Magne Solheim (tidligere leder av nukl. med. avd Radiumhospitalet) og Olav Magne Aas (tidligere leder av nukl. med. avd. Vestre Viken). Vi fikk deretter høre om den historiske utviklingen av PET i Norge ved Almira Babovic og historisk utvikling av nukleærmedisinsk bildediagnostikk av hjertet av Jan Gunnar Fjeld (OUS).  Anne Gunther (radiolog,OUS ) og Einar Hopp (radiolog, OUS) foreleste om hhv. CT og MR ved hjertesykdommer og  Anders Hodt (OUS) avrundet det hele med fremtidsvyer om PET i hjertediagnostikk.  

Mer om emnene