Nyvalgt styre i NFNM

Årsmøtet i NFNM valgte nytt styre.

Nyvalgt styre i NFNM
Blide nyvalgte styremedlemmer på kaien utenfor Holmen Fjordhotell fredag 120517.

Foran fra høyre: Mona Elisabeth R Revheim (OUS), Thuy Lu (UNN), Katrin Weigel (OUS). Bak fra høyre: Harald Bugge (OUS), Torjan Haslerud (HUS), Boel Johnsen (HUS), Mariane Myrthue Olesen (St.Olav), Marit Omnes Pettersen (St.Olav), Kristian Brokstad (UNN).

Styrets sammensetning 2017-2018

Mer om emnene