Stipend til LIS ved NSNM 2018

Stipend til tre leger i spesialisering som deltok med poster eller fritt foredrag under årets Vårmøte i nukleærmedisin.

Stipend til LIS ved NSNM 2018
Leder i Styret i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding Mona-Elisabeth Revheim sammen med LISene som fikk tildelt stipend.

I år som i fjor ønsket Styret i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding å gi stipend som dekket reise og kursavgift til årets Vårmøte i nukleærmedisin til opptil fire leger i spesialisering som deltok med poster eller foredrag under årets Vårmøte.

Det var tre leger i spesialisering som fikk tildelt stipend etter å ha bidratt med hver sin poster under Vårmøtet. De som mottok stipend var Ida Fosseide (LIS ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø) for sin poster «Kasuistikk: Opptak av radioaktivt jod og FDG i funksjonelt ovarium hos en premenopausal kvinne med papillær thyreoideacancer», Kristine Amlie (LIS ved Oslo Universitetssykehus) for sin poster «Fokal akkumulasjon av 18-F FACBC ved veneklaffer» og Joel Olsson (LIS ved Oslo Universitetssykehus) for sin poster «Unødvendig strålebelastning av øyelinsen ved 18F-FDG PET/CT».

Ida Fosseide, LIS ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, foran sin poster.
Ida Fosseide, LIS ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, foran sin poster.

Kristine Amlie, LIS ved Oslo Universitetssykehus, foran sin poster.
Kristine Amlie, LIS ved Oslo Universitetssykehus, foran sin poster.

Joel Olsson, LIS ved Oslo Universitetssykehus, foran sin poster.
Joel Olsson, LIS ved Oslo Universitetssykehus, foran sin poster.

Mer om emnene