Tre LIS-stipend på NSNM 2017

Tre leger i spesialisering som hadde foredrag og poster på NSNM 2017 fikk dekket reise- og konferanseutgifter fra NFNM. 

Tre LIS-stipend på NSNM 2017
Glade LIS og styrets nyvalgte leder. Fra venstre: Kristian Brokstad (UNN), Mona-Elisabeth Revheim (OUS), Tanja Dahl (AHUS), Ebba G. Muller (OUS)

Stipendene ved årets NSNM er en del av 20 års markeringen for foreningen.

Mer om emnene