Har du lyst til å være med på å utvikle NFRAM - den fagmedinske foreningen vår? Vi er en liten forening i rask vekst. Vi vil gjerne løfte det rusmedisinske fagfeltet til noe større og trenger alle gode krefter til å hjelpe oss.

 

Guri Spilhaug ønsker alle medlemmer i NFRAM riktig god sommer!

NFRAM inviterer til årsmøtekonferanse 24. og 25. oktober midt i Oslo, på Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7

Konferansen er et viktig møtested for faglig påfyll og nettverksbygging. Vel møtt!

Vi blir stadig flere, og er nå 130!  Her er listen over alle godkjente spesialister i Rus- og avhengighetsmedisin...

Ingen aktiviteter funnet

Du kan melde deg inn i NFRAM ved å fylle ut nedenstående skjema. I 2013 er medlemskontingenten satt ned til 300 kroner i anledning overgangen til fagmedisinsk forening.

Her vil du finne anbefalt litteratur for deg som vil fordype deg i rusmedisin: Nettsteder, bøker, artikler og nyhetsbrev - vi tar gjerne imot tips!

Et utvalg av relevante artikler fra Tidsskriftet:

http://tidsskriftet.no/article/2985527 (Pregabalin bør flyttes til reseptgruppe B)

http://tidsskriftet.no/article/3017350 (Fastlegeordningen og rusmisbrukerne)

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/966-9.pdf. (Forgiftning med PMMA)

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/977-80.pdf. (Skal rusmiddelavhengige tilbys hjerteklaff-kirurgi?)

http://tidsskriftet.no/article/2985527 ("Pregabalin til reseptgruppe B!")

http://tidsskriftet.no/article/2951887 (Alkohol-avholdende - en risikogruppe?)

http://tidsskriftet.no/article/2512751 (Om spesialiteten)

http://tidsskriftet.no/article/2973704 (Om metadon og buprenorfin)

http://tidsskriftet.no/article/2968394 (Om rusproblemer hos eldre)

http://tidsskriftet.no/article/2823380 (Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering)

http://tidsskriftet.no/article/2200724 (Gruppeterapi ved legemiddelavhengighet)

http://tidsskriftet.no/article/299320/ (Hvordan skille mellom sykdom, skade og rus på Legevakten)