Har du lyst til å være med på å utvikle NFRAM - den fagmedinske foreningen vår? Vi er en liten forening i rask vekst. Vi vil gjerne løfte det rusmedisinske fagfeltet til noe større og trenger alle gode krefter til å hjelpe oss.

 

Leangkollseminaret fyller 40 år i år, og feirer denne lange rekken med temaet "Festen". Temaet belyses med foredrag fra forskjellige vinkler, som filosofi, psykologi, historie, nevrobiologi og medisin. Tidspunktet er fastlagt til 8-9.mars 2018. Programmet begynner å bli klart, og det er åpnet for påmelding på www.leangkollseminaret .no!

Vi ønsker godt nyttår til alle nye spesialister, vi er nå 127!  Her er listen over alle godkjente spesialister i Rus- og avhengighetsmedisin...

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Du kan melde deg inn i NFRAM ved å fylle ut nedenstående skjema. I 2013 er medlemskontingenten satt ned til 300 kroner i anledning overgangen til fagmedisinsk forening.

Her vil du finne anbefalt litteratur for deg som vil fordype deg i rusmedisin: Nettsteder, bøker, artikler og nyhetsbrev - vi tar gjerne imot tips!

Et utvalg av relevante artikler fra Tidsskriftet:

http://tidsskriftet.no/article/2985527 (Pregabalin bør flyttes til reseptgruppe B)

http://tidsskriftet.no/article/3017350 (Fastlegeordningen og rusmisbrukerne)

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/966-9.pdf. (Forgiftning med PMMA)

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/977-80.pdf. (Skal rusmiddelavhengige tilbys hjerteklaff-kirurgi?)

http://tidsskriftet.no/article/2985527 ("Pregabalin til reseptgruppe B!")

http://tidsskriftet.no/article/2951887 (Alkohol-avholdende - en risikogruppe?)

http://tidsskriftet.no/article/2512751 (Om spesialiteten)

http://tidsskriftet.no/article/2973704 (Om metadon og buprenorfin)

http://tidsskriftet.no/article/2968394 (Om rusproblemer hos eldre)

http://tidsskriftet.no/article/2823380 (Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering)

http://tidsskriftet.no/article/2200724 (Gruppeterapi ved legemiddelavhengighet)

http://tidsskriftet.no/article/299320/ (Hvordan skille mellom sykdom, skade og rus på Legevakten)