Lederen vår i NFRAM, Guri Spilhaug, har skrevet et julebrev til medlemmene der hun oppsummerer året som snart har gått og peker på noe av det som skal skje i tiden som kommer. Mange vil være interesserte i neste Grunnkursrekke som starter i uke 6 2018...

Leangkollseminaret fyller 40 år til neste år, og feirer denne lange rekken med temaet "Festen". Vi belyser dette med foredrag fra forskjellige vinkler, som filosofi, psykologi, historie, nevrobiologi og medisin. Tidspunktet er fastlagt allerede: 8-9.mars 2018. Ytterligere informasjon om program og påmelding blir lagt ut i overgangen november-desember, men sett av datoene allerede nå!

Bare én ny spesialist siste måned, vi er nå 124.  Her er listen over alle godkjente spesialister i Rus- og avhengighetsmedisin...

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Du kan melde deg inn i NFRAM ved å fylle ut nedenstående skjema. I 2013 er medlemskontingenten satt ned til 300 kroner i anledning overgangen til fagmedisinsk forening.

Her vil du finne anbefalt litteratur for deg som vil fordype deg i rusmedisin: Nettsteder, bøker, artikler og nyhetsbrev - vi tar gjerne imot tips!

Et utvalg av relevante artikler fra Tidsskriftet:

http://tidsskriftet.no/article/2985527 (Pregabalin bør flyttes til reseptgruppe B)

http://tidsskriftet.no/article/3017350 (Fastlegeordningen og rusmisbrukerne)

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/966-9.pdf. (Forgiftning med PMMA)

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/977-80.pdf. (Skal rusmiddelavhengige tilbys hjerteklaff-kirurgi?)

http://tidsskriftet.no/article/2985527 ("Pregabalin til reseptgruppe B!")

http://tidsskriftet.no/article/2951887 (Alkohol-avholdende - en risikogruppe?)

http://tidsskriftet.no/article/2512751 (Om spesialiteten)

http://tidsskriftet.no/article/2973704 (Om metadon og buprenorfin)

http://tidsskriftet.no/article/2968394 (Om rusproblemer hos eldre)

http://tidsskriftet.no/article/2823380 (Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering)

http://tidsskriftet.no/article/2200724 (Gruppeterapi ved legemiddelavhengighet)

http://tidsskriftet.no/article/299320/ (Hvordan skille mellom sykdom, skade og rus på Legevakten)