Komiteer og interessegrupper

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Spesialitetskomité i fordøyelsessykdommer 2014-2017

Kristine Wiencke (leder)

Ingrid Berset (medlem)

Geir Folvik (medlem)

Taran Søberg (medlem)

Kjetil Garborg (LIS)

Tone Søberg (varamedlem)

Magne Buset (varamedlem)

Eivind Ness-Jenssen (vara LIS)

 

NGFs Interessegruppe for inflammatorisk tarmsykdommer 2015-2018

Petr Ricanek (leder)

Hilde von Volkmann

Gøri Perminov

Marte Lie Høivik

Erik Skogestad

Ann Elisabet Østvik

Kristian Leitao

NGFs interessegruppe for funksjonelle magetarmlidelser (FGID) 2015-2018

Jostein Sauar (leder)

Trygve Hausken

Jan Hatlebakk

Odd Helge Gilja

Magdy El-SahlyArnold Berstad

Jørgen Valeur

Arne Røseth

Eivind Ness-Jensen

Per Farup

NGFs Forskningsfond 2015-2018

Tomas de Lange (leder) t.d.lange@medisin.uio.no

Kari Desserud (nestleder) karidesserud@gmail.com

Johannes R Hov

Arne Christian Mohn

Roald Havre

Ann Elisabet Østvik (statens representant)

 

Varamedlemmer: 

Olav Sandstad

Tom Glomsaker

Georg Dimcevski

Helge Valdum (vara for statens representant)

NGFs Interessegruppe for GI ultrasonografi 2015-2018

Kim Nylund (leder) kimnylund1@gmail.com

Ragnar Eriksen ragnar.eriksen@helse-mr.no

Lars Aabakken lars.aabakken@medisin.uio.no

Odd Helge Gilja odd.gilja@helse-bergen.no

Kim Ånonsen kim@kanonsen.no

Tom Christian Martinsen tom.christian.martinsen@stolav.no

Trygve Hausken trygve.hausken@helse-bergen.no

NGFs interessegruppe for gastrointestinal endoskopi 2015-2018

 Thomas de Lange, leder t.d.lange@medisin.uio.no

Ellen Melsom

Gunnar Qvigstad

Christian Rushfelt

Lars Aabakken lars.aabakken@medisin.uio.no

Truls Hauge uxhtru@ous-hf.no

Khanh Do-Cong Pham

Birgitte Seip    seib@siv.no

NGFs Interessegruppe for pancreassykdommer 2015-2018

Georg Dimcevski ( leder) georg.dimcevski@helse-bergen.no

Truls Hauge uxhtru@ous-hf.no

Dag Hoem dag.hoem@helse-bergen.no

Trond Kvamme Jan MagnusJan.Magnus.Kvamme@unn.no

Engjom trond.engjom@helse-bergen.no

Anne Waage anne-w2@online.no

Dag Hoem dag.hoem@helse-bergen.no 

Tom Glomsaker tom@glomsaker.no

NGFs Interessegruppe for leversykdommer 2015-2018

Øystein Rose (leder) - Bærum sykehus, oysros@vestreviken.no

Hans Lannerstedt – Lovisenberg Diakonale Sykehus

Morgen Hagness – OUS, Rikshospitalet (kirurg)

Mette Vesterhus – Haukeland universitetssjukehus   

Ragnar Eriksen – Ålesund sjukehus

Siri Martinsen – St. Olavs hospital

Lars Karlsen – Stavanger universitetssjukehus

  

 

Veileder: Utredning og behandling

8 sider. Side 1 av 1