Komiteer og interessegrupper

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Spesialitetskomitéen i fordøyelsessykdommer 2014-2017

Kristine Wiencke (leder)

Geir Folvik (medlem)

Drude Taran Søberg (medlem)

Kjetil Kjeldstad Garborg (LIS)

Tone Søberg (medlem)

Magne Buset (varamedlem)

Peder Lefstad Dalsbø (vara LIS)

NGFs Interessegruppe for inflammatorisk tarmsykdommer 2015-2018

Petr Ricanek (leder)

Hilde von Volkmann

Gøri Perminov

Marte Lie Høivik

Erik Skogestad

Ann Elisabet Østvik

Kristian Leitao

NGFs interessegruppe for funksjonelle magetarmlidelser (FGID) 2015-2018

Jostein Sauar (leder)

Trygve Hausken

Jan Hatlebakk

Odd Helge Gilja

Magdy El-SahlyArnold Berstad

Jørgen Valeur

Arne Røseth

Eivind Ness-Jensen

Per Farup

NGFs Forskningsfond 2015-2018

Tomas de Lange (leder) t.d.lange@medisin.uio.no

Kari Desserud (nestleder) karidesserud@gmail.com

Johannes R Hov

Arne Christian Mohn

Roald Havre

Ann Elisabet Østvik (statens representant)

 

Varamedlemmer: 

Olav Sandstad

Tom Glomsaker

Georg Dimcevski

Helge Valdum (vara for statens representant)

NGFs Interessegruppe for GI ultrasonografi 2015-2018

Kim Nylund (leder) kimnylund1@gmail.com

Ragnar Eriksen ragnar.eriksen@helse-mr.no

Lars Aabakken lars.aabakken@medisin.uio.no

Odd Helge Gilja odd.gilja@helse-bergen.no

Kim Ånonsen kim@kanonsen.no

Tom Christian Martinsen tom.christian.martinsen@stolav.no

Trygve Hausken trygve.hausken@helse-bergen.no

NGFs interessegruppe for gastrointestinal endoskopi 2015-2018

 Thomas de Lange, leder t.d.lange@medisin.uio.no

Ellen Melsom

Gunnar Qvigstad

Christian Rushfelt, representant i SADE-styret

Lars Aabakken lars.aabakken@medisin.uio.no

Truls Hauge uxhtru@ous-hf.no

Khanh Do-Cong Pham

Birgitte Seip    seib@siv.no

NGFs Interessegruppe for pancreassykdommer 2015-2018

Georg Dimcevski ( leder) georg.dimcevski@helse-bergen.no

Truls Hauge uxhtru@ous-hf.no

Dag Hoem dag.hoem@helse-bergen.no

Trond Kvamme Jan MagnusJan.Magnus.Kvamme@unn.no

Engjom trond.engjom@helse-bergen.no

Anne Waage anne-w2@online.no

Dag Hoem dag.hoem@helse-bergen.no 

Tom Glomsaker tom@glomsaker.no

NGFs Interessegruppe for leversykdommer 2015-2018

Øystein Rose (leder) - Bærum sykehus, oysros@vestreviken.no

Hans Lannerstedt – Lovisenberg Diakonale Sykehus

Morgen Hagness – OUS, Rikshospitalet (kirurg)

Mette Vesterhus – Haukeland universitetssjukehus   

Ragnar Eriksen – Ålesund sjukehus

Siri Martinsen – St. Olavs hospital

Lars Karlsen – Stavanger universitetssjukehus

  

 

Veileder: Utredning og behandling

8 sider. Side 1 av 1