NGFs Interessegruppe for leversykdommer 2015-2018

Øystein Rose (leder) - Bærum sykehus, oysros@vestreviken.no

Hans Lannerstedt – Lovisenberg Diakonale Sykehus

Morgen Hagness – OUS, Rikshospitalet (kirurg)

Mette Vesterhus – Haukeland universitetssjukehus   

Ragnar Eriksen – Ålesund sjukehus

Siri Martinsen – St. Olavs hospital

Lars Karlsen – Stavanger universitetssjukehus

  

 

Veileder: Utredning og behandling

search

Periode

  • År: Måned:

0 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Ingen sider