Styret

member
member

Øyvind Holme

Nestleder
Arbeidssted: Klinikk for somatikk Kristiansand

member

Christine Slinning

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for medisin - Møre og Romsdal

member

Margit Brottveit

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS

member

Kristine Wiencke

Medlem
Arbeidssted: Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken - OUS

member
member

Hans Henrik Wasmuth

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital